Kontakt informacije

Adresa:  Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec

OIB: 73261610446
MB: 2653397

Radno vrijeme: 
od ponedjeljka do petka -  od 07:00 do 15:00 sati

Telefon: (042) 741 201 
Fax: (042) 209-022
Email: opcina@vidovec.hr


E-mail poruka