Općinski načelnik


Bruno Hranić, HDZ

E-mail:  nacelnik@vidovec.hr

Datum rođenja: 23.05.1968. Varaždin

Radno iskustvo

Općina Vidovec - općinski načelnik 2017.-

Općina Vidovec - općinski načelnik 2013.-2017.

Općina Vidovec -  općinski načelnik 2009.-2013.

Općina Vidovec – općinski načelnik 2007.-2009.

07.01. 2004. – 27.12.2007. MTI  d.o.o.; k.d. Zagreb - Telefonbuchverlag Hans Müller GmbH & Co. KG Nurnberg, Njemačka - voditelj komercijale i regionalnog ureda Varaždin

29.07.2003. – 06.01.2004. Energy d.o.o. Varaždin - direktor poduzeća

05.03. 2003. – 28.07.2003.  Hermes d.o.o. Krkanec – direktor poduzeća

17.07.2002. – 04.03.2003. Energy d.o.o. Varaždin - direktor poduzeća

04.04.2002 – 16.07.2002. Vap-tel d.o.o. Varaždin - direktor poduzeća

20.05.1997. – 13.12.2001. Općina Vidovec - općinski načelnik

03.09.1996. – 09.02.1997. Glavno tajništvo HDZ-a Zagreb - pomoćnik glavnog tajnika Mladeži HDZ-a (organizacijski tajnik)

03.09.1996.- 09.02.1997. Studentska panorama d.o.o. Zagreb - direktor poduzeća

01.02 1996.—02.09.1996. Zavod za mirovinsko osiguranje-Ispostava Varaždin - referent za dječji doplatak

Obrazovanje i osposobljavanje

2004.  -2007.    Stručni pristupnik ekonomije-ekonomist (VŠS)

Ekonomski fakultet Osijek
Stručni studij Varaždin- smjer trgovina 

1985.  - 1987.  Prva gimnazija Varaždin

1983. - 1985. Medicinska škola Varaždin

1975. - 1983.  Osnovna škola Vidovec

Osobne vještine i kompetencije

Materinji jezik: hrvatski 

Ostali jezici:

Engleski

 

Razumijevanje

Govor

Pisanje

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

 

 

A2

 

A2

 

A2

 

A2

 

A2

 

Komunikacijske vještine:

 • uspješno verbalno i neverbalno izražavanje te sporazumijevanje izuzetno važno u poslovnom svijetu
 • Komunikacijske vještine stečene su pohađajući seminare u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Gospodarske komore Štajerske te Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, vodeći privatna poduzeća i poslovnice stranih poduzeća, obavljajući poslove općinskog načelnika te kroz sudjelovanje u radu Odbora regija EU i vođenju sjednica ENVE povjerenstva te kroz predstavljanje Odbora regija kao izaslanik u zemljama EU

Organizacijske / rukovoditeljske vještine:

 • rukovođenje
 • izvrsne organizacijske sposobnosti
 • izvrsne prezentacijske, pregovaračke i govorne vještine

Poslovne vještine:

 • timski rad
 • odgovornost
 • protokol
 • usmjerenost na ciljeve

Digitalne kompetencije:

 • vješto baratanje Microsoft Office alatima
 • vješto upravljanje internetskim tražilicama
 • daktilografske vještine

Ostale vještine:

 • sviranje gitare
 • vožnja biciklom
 • čitanje knjiga

 

Vozačka dozvola: B kategorije

Dodatne informacije:

Odlikovanja:

Red hrvatskog pletera- za osobite zasluge u stvaranju  hrvatske države i promicanju  njezinog ugleda u domovini i inozemstvu (Odlikovan odlukom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana)

Brončana vatrogasna plamenica - za hrabrost i požrtvovnost u obavljanju vatrogasne dužnosti

Brončana vatrogasna medalja - za doprinos zaštiti od požara i vatrogastvu

Politički  angažman:

 - Europski odbor regija 

      - član Predsjedništva
      - član ENVE i ECON povjerenstva
      - politički koordinator Europske pučke stranke u ENVE povjerenstvu

      - član Jadransko -Jonske međuregionalne skupine

- član Tematske radne skupine za energiju i održivi okoliš ( Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

- član Odbora za praćenje Provedbe programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

- član Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- član Foruma za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode
- 2014.-2017. član Skupštine NALAS-mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Europe
- 2014.-2017. Glavni tajnik Udruge općina Republike Hrvatske 
- član Radne skupine za izradu Revizije sustava socijalnih naknada u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo socijalne politike i mladih)

- član Savjeta za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije
- 2007.-2018. predsjednik Općinske organizacije HDZ-a Općine Vidovec

- član Inicijativnog odbora za osnivanje HDZ-a na području bivše Općine Varaždin 1990.

Društveni angažman:

- član DVD-a Vidovec od 1978. godine ( Vatrogasni časnik)

- član Udruge branitelja i veterana Domovinskog rata Općine Vidovec