Jedinstveni upravni odjel

 

Ime i prezime Dužnost Kontakt
 Petra Rogina  Pročelnica JUO Općine Vidovec

099 6096 799

procelnik@vidovec.hr

 Andreja Peharda  Administrativna tajnica

 099 6787 473

opcina@vidovec.hr

 Mladen Flajšman  Komunalni redar

 099 3169 248

 flajsman1965@gmail.com

 Mateja Novak Viši stručni suradnik za financije i proračun

 099 7332 727

strucnisuradnik@vidovec.hr 

 Emina Ljubek Viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove

 099 2421 123

strucnisuradnik-eu@vidovec.hr

 Nikolina Stipan Viši referent za komunalno gospodarstvo

 099 7561 839

strucnisuradnik-komunalno@vidovec.hr

 

RADNO VRIJEME OPĆINE VIDOVEC

Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec započinje s radom u 7.00 sati, a završava u 15.00 sati

PAUZA

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 11.00 do 11.30 sati.

RAD SA STRANKAMA

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec određuje se od: 

ponedjeljak-petak od 8.00-13.00 sati.