Lokalni izbori 2013. godine

Godišnji financijski izvještaj Dubravka Zavrtnik člana Općinskog vijeća Općine Vidovec izabranog s liste grupe birača .


Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 11. travnja 2013. godine:

- Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
- Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, te župane i njihove zamjenike, a iste su objavljene u „Narodnim novinama“, broj 44 od 15. travnja 2013. godine, a stupaju na snagu dana 18. travnja 2013. godine.

Navedenim Odlukama za dan provedbe lokalnih izbora određena je nedjelja, 19. svibnja 2013. godine.
Cijeli dokument možete vidjeti ovdje ...

Obvezatne upute broj LS I, LN I, MLN I,
redosljed izbornih radnji i tijek rokova možete vidjeti ovdje ...

Dokumenti:

- Članstvo izbornih tijela, obavijest
- Izjava sudionika na izborima za izvrsnu vlast  financiranje izborne promidžbe
- Izjava sudionika na izborima za predstavnička tijela financiranje izborne promidžbe
- Lokalni izbori za 1 sjednicu zip-a 18 travnja
- Mjesto izdavanja potvrde za glasovanje na dan izbora 19
- Političke stranke dopis o izborima
- Rješenje o imenovanju općinskog izbornog povjerenstva

Obrasci:

Upute:


- Oglas o određivanju biračkih mjesta


ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VIDOVEC
Datum objave: 03.05.2013

Dokumenti:


ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC
Datum objave: 03.05.2013

Dokumenti:


O B A V I J E S T    B I R A Č I M A
Datum objave: 10.05.2013

Sukladno Odluci o obvezi rada Ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 52/13) Vlade Republike Hrvatske od 02. svibnja 2013. godine, službenici ovlašteni za vođenje popisa birača Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji raditi će za građane radi izdavanja potvrda za glasovanje hrvatskih državljana koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača po članku 57. stavku 1. Zakona o registru birača (npr. za osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice)  

na dan 18. svibnja 2013. godine (subota) u vremenu od 8,00 do 16,00 sati

Cijeli dokument možete vidjeti ovdje ...

O B A V I J E S T    B I R A Č I M A
Datum objave: 10.05.2013

Obavještavamo građane da vezano za izdavanje potvrda za glasovanje po članku 5. stavku 1. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12) za osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice ... Dokument možete vidjeti ovdje ...


REZULTATI LOKALNIH IZBORA
Datum objave: 20.05.2013


KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA
Datum objave: 24.05.2013

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE VIDOVEC, DANA 24.05.2013. GODINE DONOSI KONAČNE REZULTATE LOKALNIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANICE I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆACJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA
Datum objave: 24.06.2013.

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora možete vidjeti ovdje...