Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vidovec

Kontakt broj   ; za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor i
                           ; za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
                                                       
                      Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva   Ksenija Flack Makitan  
                      Općina Vidovec                                                      Andreja Peharda          
                                                                                                                                   tel: 042/741-201
                                                                                                                                   fax: 042/ 209-022
                                                                                                                                   e:adresa: opcina@vidovec.hr   
Sve vezano uz izbore za mjesne odbore možete vidjeti ovdje.