Započela podjela paketa u sklopu projekta “Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku”

Datum objave: 02.04.2019

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin, Općina Vidovec ponovno je počela  s podjelom humanitarnih paketa prehrambenog i higijenskog sadržaja za najpotrebitije korisnike s područja općine.

Podjela paketa vrši se u sklopu projekta „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“ koji je financiran iz EU operativnog programa FEAD i čiji je cilj ublažiti siromaštvo kod socijalno najpotrebitijih skupina. Putem programa pruža se nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe.

Prioritetna skupina  korisnika utvrđena kriterijima projekta su samci i kućanstva primatelja zajamčene minimalne naknade kojima je to pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Projekt ukupne vrijednosti 5.079.889,49 kuna provodi se u četiri županije.

<< Vrati se natrag