Uspješna suradnja Općine Vidovec i mještana u asfaltiranju odvojka Vinogradske ulice u naselju Tužno

Datum objave: 17.03.2016

Na inicijativu nekolicine mještana naselja Tužno, Općina Vidovec pokrenula je asfaltiranje Vinogradske ulice u mjestu poznatijem pod nazivom „Čemerni brijeg“.  

Asfaltirano je 295 metara dužine i 2,5 metara širine, a u financiranju asfaltiranja odvojka Vinogradske ulice sudjelovalo je 18 mještana koji su sufinancirali pola potrebnih sredstava, dok je ostatak sredstava , oko 45.000 kuna,  izdvojen iz Proračuna Općine Vidovec za 2016. godinu.

Radovi na asfaltiranju započeli su 1. ožujka i trenutno se nalaze u završnoj fazi.

<< Vrati se natrag