UREĐENO VATROGASNO VJEŽBALIŠTE

Datum objave: 09.05.2014

 Vatrogasci iz vatrogasnih društava sa područja Općine Vidovec sami su uredili vježbalište koje će koristiti natjecateljske ekipe svih DVD-a. Općina Vidovec je dala teren na korištenje VZO Vidovec te pomogla u kupnji trave i dijela potrebne opreme za spremište koje se namjerava izgraditi u sklopu vježbališta a u svrhu skladištenja opreme i sprava za vježbe.
<< Vrati se natrag