U Općini Vidovec u 2015. godini uloženo 720.000 kuna za regulaciju vodotoka

Datum objave: 21.03.2016

Kako bi pravovremeno spriječili nastanak poplava na svom području, Općina Vidovec u suradnji s Hrvatskim vodama, prošle je godine pokrenula regulaciju riječnog toka rijeke Plitvice i regulaciju kanala na području općine.

Najprije se krenulo s regulacijom rijeke Plitvice, odnosno regulacijom Črne mlake kroz naselja Domitrovec i Budislavec,  a zatim je uslijedila regulacija kanala Krkanec-Zamlača i kanala Prekno.

Investicija vrijedna 720.000 kuna financirana je iz naknade za uređenje voda (NUV) koju mještani plaćaju u sklopu komunalne naknade.

Pravovremenom regulacijom riječnog toka i kanala, Općina Vidovec je unatoč prošlogodišnjim obilnim kišama, spriječila mogućnost katastrofalnog djelovanja poplava te uništavanje stambenih objekata i poljoprivrednih površina svojih mještana.

<< Vrati se natrag