U OPĆINI VIDOVEC PROVEDENA DERATIZACIJA U 1.242 DOMAĆINSTVA

Datum objave: 04.03.2019

S ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca  na području Općine Vidovec u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije u veljači je provedena deratizacija 1.242 domaćinstva, društvenih i vatrogasnih domova te sportskih objekata. 

Deratizacija se provodila prema "Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Varaždinsku županiju u 2019." i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07). 

Troškovi deratizacije iznose oko 36.000 kuna , a cijeli iznos biti će podmiren iz općinskog Proračuna.

<< Vrati se natrag