Raspisan natječaj za udruge koje djeluju na području Općine Vidovec

Datum objave: 01.02.2018

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine broj 26/15) i članka 46. Statuta Općine Vidovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije  broj 09/13 i 36/13) općinski načelnik Bruno Hranić dana 31. siječnja  2018. godine objavljuje

OBAVIJEST

o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje

 programa i projekata udruga na području Općine Vidovec

 u 2018. godini

Obavještavaju se sve udruge s područja općine Vidovec da je dana 31. siječnja 2018. godine objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2018. godini.

Cijeli tekst Javnog natječaja zajedno s potrebnim obrascima objavljen je na internetskoj stranici Općine Vidovec http://www.vidovec.hr/dokumenti/natjecaji/ .

Općinski načelnik

                                                                                               Bruno Hranić

 

<< Vrati se natrag