Poziv za upis mjesta za postavljanje štandova povodom blagdana Svetog Vida 2019.

Datum objave: 03.06.2019

Temeljem članka 20. Odluke o općinskim porezima Općine Vidovec ( „Narodne novine“ br. 70/17 i 2/18) , Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec dana 03. lipnja 2019. godine, svim zainteresiranim upućuje

P O Z I V

za upis mjesta za postavljanje

štandova povodom blagdana Svetog Vida 15. lipnja 2019. godine

Upis mjesta obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9 u razdoblju od 04. do 11. lipnja 2019. godine u vremenu od 08,00 do 13,00 sati.

Za upis je potrebno priložiti Zahtjev za korištenje javne površine, kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti ili obrtnicu.

Zahtjev sa popratnom dokumentacijom podnosi se pismenim putem na e-mail: strucnisuradnik-komunalno@vidovec.hr ili osobno u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec na adresi Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec u vremenu od 08,00 do 13,00 sati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na, mobitel komunalnog redara Mladena Flajšmana 099/3169-248 ili više referentice za komunalno gospodarstvo Nikoline Stipan 099/756-1839, kao i u prostorijama Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9 (stara škola).

KLASA:410-01/19-01/02

URBROJ:2186/10-19-01

Vidovec, 03. lipnja 2019.

OPĆINA VIDOVEC

<< Vrati se natrag