POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE - SUŠA

Datum objave: 22.09.2017

Pozivaju se mještani s područja općine Vidovec da prijave  štetu na poljoprivredi nastalu zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 01. srpnja do 14. rujna 2017. godine.

 Šteta se prijavljuje nadležnom Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,  a prijave se zaprimaju u prostorijama Općine Vidovec, u razdoblju od 22. rujna do 30. rujna  2017. godine, u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

 Šteta se prijavljuje na propisanom obrascu EN-P – Prijava štete od elementarne nepogode.

Potreban obrazac za prijavu štete može se podići u Općini Vidovec ili preuzeti na službenim web stranicama Općine www.vidovec.hr

 Uz prijavni obrazac štete, oštećeni je obvezan priložiti :

  1. Kopiju osobne iskaznice,
  2. Posjedovni list  (ne stariji od šest mjeseci) za česticu na kojoj je nastala šteta od suše,
  3. Upisnik sa označenim brojem čestice,
  4. Kopiju ugovora o zakupu (ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa)
  5. Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg nastale štete,
  6. Kopiju žiro ili tekućeg računa.

Posebno naglašavamo da se šteta prijavljuje po istom postupku kao i kod prijavljivanja ostalih šteta do sada, mole se mještani da pripreme svu potrebnu dokumentaciju, ispune obrazac i postupe prema uputama zbog kratkog roka zaprimanja.

 

KLASA:  920-11/17-01/04

URBROJ: 2186/10-17-05

Vidovec,  21.09.2017.

Općinsko Povjerenstvo za

procjenu šteta od elementarnih nepogoda

<< Vrati se natrag