Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 16.12.2016

Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

 s a z i v a m

27. Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan 22. 12. 2016.  godine  (  četvrtak   ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća održati će se u dvorani za sjednice, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I    R E  D

  1. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vidovec za 2016. godinu,
  2. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Vidovec za 2017. godinu,
  3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Vidovec za vremensko razdoblje od 2017. do 2020., 
  4. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Vidovec,
  5. A) Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za razdoblje  od 2017.  do 2022. godine,

          B)    Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2017. godinu,

  1. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vidovec,
  2. Izvješće o poslovanju groblja za 2015. godinu, 
  3. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/14.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                            Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag