POZIV NA SUDJELOVANJE U KULTURNO KREATIVNIM RADIONICAMA

Datum objave: 29.11.2018

Općina Donja Voća i Općina Vinica provode projekt pod nazivom "Kreativni seniori", a projektu se priključila i Općina Vidovec te je u tu svrhu potpisan i Sporazum o suradnji Općina. 

Cilj projekta je poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine, uspostavom kulturno-kreativnih aktivnosti u ruralnim područjima Varaždinske županije. Tijekom provedbe projekta uspostavljena su dva Otvorena kreativna i kulturna studija (prostora za djelovanje), u općini Donja Voća i Vinica, u kojima će se provoditi sljedeće radionice: dramska radionica, radionica  keramike, likovna radionica te folklorna radionica. Planirani početak radionica je 12. mjesec, a moguće je i naknadno uključivanje u radionice, ukoliko ostane slobodnih mjesta.

Za sudjelovanje u radionicama, prijaviti se možete na sljedeće načine:

  • Usmeno u Općini Donja Voća i Vinica
  • Telefonom na broj +385 42 766 711
  • Mailom na adresu kreativni_seniori@voca.hr

Prilikom prijave, potrebno je istaknuti radionicu na koju se prijavljuje.

Projektni programi dostupni su osobama starijima od 54 godine iz naselja i općina: Klenovnik, D.Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec, Sračinec, Cestica, Vidovec.

Osiguran je i besplatan prijevoz u vrijeme provedbe radionica. 

<< Vrati se natrag