Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 12.06.2017

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-6 od 25. svibnja 2017. godine, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji

saziva

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec 

za dan 13. lipnja 2017. godine ( utorak) s početkom u 16,30 sati

 

Sjednica će se održati u službenim prostorijama Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća;

   ( prozivka izbaranih vijećnika, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje dnevnog reda, određivanje zapisničara te dva ovjerovitelja zapisnika),

2. Izbor Mandatne komisije, 

3. Izvješće Mandatne komisije i verfikacija mandata vijećnika,   

   - određivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedati sjednici do izbora predsjednika Općinskog vijeća,

  - svečana prisega članova predstavničkog tijela,

4. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja,

5. Izbor predsjednika i članova Komisje za statutarno-pravna pitanja, 

6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Izabrani vijećnici dužni su na konstituirajuću sjednicu donijeti Potvrdu o izboru vijećnika Općinskog vijeća Općine Vidovec izdanu od strane nadležnog Izbornog povjerenstva.

Osim izabranih vijećnika na sjednicu se pozivaju:

- predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva

- načelnik Općine

- zamjenik načelnika Općine

PO OVLAŠTENJU MINISTARSTVA UPRAVE

PREDSTOJNICA

Ljerka Jović-Mikor

<< Vrati se natrag