POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Datum objave: 21.01.2014

 Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/ 12 i 80/13), i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 350-02/12-01/02, URBROJ: 2186/10-13-38 od 11. listopada 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec, objavljuje 
JAVNU RASPRAVU  o Prijedlogu Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Vidovec
<< Vrati se natrag