POZIV NA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 05.07.2018

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.4/18.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014.),  

s a z i v a m

9. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan   10.  srpnja  2018.  godine (utorak),  s početkom u 20,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vidovec temeljem pisanog ugovora,
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec,
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja RH, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
  4. Uređenje groblja u Radovanu,
  5. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenoj internetskoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855 ili na e-adresu opcina@vidovec.hr.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                          Predsjednik

                                                                                                                     Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag