POZIV NA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 24.03.2018

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.4/18.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014.), 

s a z i v a m

 1. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan   29.  ožujka  2018.  godine ( četvrtak ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog o Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec,
 2. Prijedlog Odluke o groblju na području Općine Vidovec,
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na primjenu jedinične cijene godišnje grobne naknade,
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na primjenu Cjenika pogrebnih usluga i Cjenika za građevinske i/ili klesarske radove na mjesnom groblju u Vidovcu,
 5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vidovec,
 6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za 2017. godinu,
 7. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec,
 8. Prijedlog Odluke o raspuštanju Savjeta mladih Općine Vidovec,
 9. Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu,
 10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu održavanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Vidovec,
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku o pokretanju postupka donošenja rješenja o obvezi sufinanciranja vrijednosti projekta uređenja (asfaltiranja) parkirališta na mjesnom groblju u Vidovcu od mještana naselja Gojanec,
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode iz Proračuna Općine Vidovec,
 13. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vidovec
 14. a)  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2017. godinu,

          b)  Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2017. godinu,

          c)  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2017. godinu,

          d)  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2017. godinu

    15. Razno.

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855 ili na e-adresu opcina@vidovec.hr.

                                                                                                                                                                             S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                                                                                                Predsjednik

                                                                                                           Zdravko Pizek v.r.

<< Vrati se natrag