POZIV NA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 23.01.2018

Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

s a z i v a m

6. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  29.  siječnja  2018.  godine ( ponedjeljak ),  s početkom u 19,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Statuta Općine Vidovec,

2.a) Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec,

   b) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području               Općine Vidovec,

3. a) Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2016. i 2017. godinu,

    b) Godišnji program redovnog održavanja groblja Vidovec za 2018. godinu,

4. Polugodišnji izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2017. godine,

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec iz Proračuna Općine Vidovec u 2018. godini,

6. Prijedlog Odluke o drugom ažuriranju popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Vidovec,

7. Prijedlog Odluke o broju i visini stipendija za nadarene učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2017. / 2018.,

8. Razno.

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                           Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag