POZIV NA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 13.10.2017

Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

s a z i v a m

4.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  20.  listopada  2017.  godine  (  petak ),  s početkom u 19,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke, Vidovec, Trg sv. Vida 9

Za sjednicu predlažem slijedeći;

DNEVNI  RED

  1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
  2. Prijedlog Odluke o pristupanju u Cash pooling i korištenju sredstava Cash pool-a,
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
  4. Izvješće načelnika Stožera civilne zaštite o stanju na terenu gdje je zbog obilnih oborina, u razdoblju od 18. do 20. rujna 2017. godine došlo do izlijevanja rijeke Plitvice i potoka Tuža,
  5. Pokretanje postupka zaštite manifestacije „Zeljarijada“,
  6. Informacije o aktivnostima vezanim uz  „GOSPODARSKU ZONU VIDOVEC“ d.o.o.,
  7. Razmatranje zahtjeva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Škrinjica“ o donošenju Odluke o održavanju male škole u naselju Tužno,
  8. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/14.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                 Predsjednik            

                                                                                                                        Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag