POZIV NA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 20.09.2017

          Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

s a z i v a m

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  25.  rujna  2017.  godine  (  ponedjeljak ),  s početkom u 19,00 sati

 

      Sjednica će se održati u dvorani za sastanke, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

      Za sjednicu predlažem slijedeći;

DNEVNI  RED

  1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine,
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2017. godine (6. razina),
  3. Prijedlog Odluke  o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU) Poslovno-stambene zone Vidovec,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Gospodarska zona Vidovec“ d.o.o.,
  5. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice u naselju Zamlača,
  6. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Vidovec,
  7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec iz Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Vidovec do 31.12.2017. godine,
  8. Razmatranje prijedloga o dodjeli novčanih nagrada za postignute izuzetne uspjehe u obrazovanju i sportu,
  9. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/14.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

KLASA:   021-05/17-01/09

URBROJ: 2186/10-01/1-17-02

Vidovec,   20.09.2017.

S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                        Predsjednik            

                                                                                                                    Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag