Poziv na 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 09.02.2017

Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

s a z i v a m

28. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan 14. 02. 2017.  godine  (   utorak   ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća održati će se u dvorani za sjednice, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E  D

1. Polugodišnje izvješće o radu načelnika od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine,

2. Prijedlog Odluke o broju i visini stipendijazanadarene učenike i studente  u   

    školskoj/akademskoj godini 2016./2017.,

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi radova za 

    izgradnju etno kuće-kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centra na području 

    Općine Vidovec,

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj 

    Programa ruralnog razvoja RH, mjera 7.4.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili

    proširenje lokalnih temeljnih usluga“,

5. Prijevoz učenika osnovne škole,

6. Osnivanje „Gospodarske zone Općine Vidovec“, 

7. Razno

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom

obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/14.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

 

      S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                            Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag