Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 27.09.2016

Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

s a z i v a m

25. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  03.  listopada  2016.  godine  (  ponedjeljak  ),  s početkom u 20,00 sati

Sjednica Općinskog vijeća održati će se u dvorani za sjednice, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E  D

  1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata člana Vijeća,
  2. Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,
  3. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“,
  4. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/14.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

 

    S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                            Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag