POZIV NA 24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 28.08.2020

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

 

s a z i v a m

24. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  04.  rujna  2020.  godine (petak),  s početkom u 19,00 sati

 Sjednica Općinskog vijeća održati će se u  Etno kući – KITEC u Domitrovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine ( 4 i 6 razina),
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,
  4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog Plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020.  ( 4 i 6 razina),
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove,
  6. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Vidovec,
  7. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u  elektroničkom obliku u prilogu uz poziv za sjednicu.  

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr 

(http://www.vidovec.hr/dokumenti/sjednice-vijeca/24-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-vidovec/

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Zdravko Pizek   v.r.

 

<< Vrati se natrag