Poziv na 2. sjednicu Vijeća mjesnog odbora Nedeljanec-Prekno

Datum objave: 29.01.2016

OPĆINA VIDOVEC

MJESNI ODBOR

NEDELJANEC-PREKNO

Vidovec,  29.01.2016.            

Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Nedeljanec-Prekno od 08. prosinca 2015. godine, sazivam

 

 2. sjednicu Vijeća mjesnog odbora

Nedeljanec - Prekno

 

Sjednica će se održati  dana  05. veljače  2016 . godine ( petak  )  u 19 :00  sati u prostorijama Društvenog doma Nedeljanec, prostorija za sastanke.   

Za sjednicu  predlažem sljedeći

                                                                                            D N E V N I      R E D

1. Prijedlog programa rada mjesnog odbora Nedeljanec-Prekno za 2016. godinu,

2. a) Definiranje (odluke) statusa Društvenog doma Nedeljanec,     

    b) Prijedlog plana aktivnosti za Društveni dom Nedeljanec,

    c) Prijedlog odluke o iznajmljivanju Društvenog doma Nedeljanec,

    d) Prijedlog odluke o visini naknade domaru doma Nedeljanec,

3. Prijedlog Koordinacijskog odbora „Općina Vidovec – prijatelj djece“ za postavljanje dječjeg igrališta u naselju Prekno

4. Razno. 

       Molim sve članove Vijeća mjesnog odbora Nedeljanec-Prekno da se odazovete na sjednicu Vijeća mjesnog odbora, a u slučaju spriječenosti da me o tome obavijestite na broj : 091 4544250.

       S poštovanjem ,

 

Vijeće mjesnog odbora

Nedeljanec - Prekno

Predsjednik

Antun Remar v.r

 

 

<< Vrati se natrag