POZIV NA 2. IZVANREDNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 29.08.2019

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.4/18.) i članka 35. i 80. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

 s a z i v a m

  1. izvanrednu sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan 30. kolovoza 2019. godine ( petak ), s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Sporazuma o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku na samoj sjednici, sukladno članku 82. poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 73/18).

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenoj internetskoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855 ili na e-adresu opcina@vidovec.hr.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                             Predsjednik

                                                                                                                      Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag