Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća

Datum objave: 23.11.2019

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

 s a z i v a m

19. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  28.  studenog 2019.  godine (četvrtak),  s početkom u 20,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Financijsko izvješće „Zeljarijda 2019.“

 2. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2020. godinu (3. i 6. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2021. i 2022. godinu (2. razina),

 3. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2020. do 2022. godine,

 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2020. godinu,

 5. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu,

  b)      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu,

  c)       Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2020. godinu,

  d)      Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2020. godinu,

  e)       Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec u 2020. godini

 6. Prijedlog Programa o utrošku sredstava vodnog doprinosa za 2020. godinu,

 7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,

 8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini,

 9. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2020. godinu (3.i 6. razina) i Prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2021. i 2022. godinu (2. razina),

 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Mandatne komisije,

 11. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima zamjenika načelnika Općine Vidovec,

 12. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 2020. godinu,

 13. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Vidovec za 2020. godinu,

 14. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja općine Vidovec

 15. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

 

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                                     Zdravko Pizek   v.r.

 

<< Vrati se natrag