Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 25.11.2015

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

 s a z i v a m

19. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan   30.  studenog  2015.  godine ( ponedjeljak ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Vidovec za 2015. godinu (4 i 6 razina),
 2. Prijedlog 1. Izmjene i dopune  Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2015. do 2017. godine,
 3. Prijedlog 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2015. godinu,
 4. Prijedlog 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2015. godinu,
 5. Prijedlog 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2015. godinu,
 6. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2016. godinu (4. i 6. razina) ,
 7. Prijedlog Projekcija Proračuna Općine Vidovec za 2017. i 2018. godinu (2 razina),
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2016. godinu,
 9. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
 10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2016. godinu,
 11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2016. godinu,
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2016. godinu
 14. Prijedlog Strateškog plana Općine Vidovec za 2016. – 2018. godine (CD)
 15. Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2016. godinu
 16. Prijedlog Odluke o raskidu ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika za područje Općine Vidovec,
 17. Prijedlog Odluke o obustavi isplate financijskih sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Vidovec za 2015. godinu,
 18. Razno.

Materijale za sjednicu dostavljamo Vam u prilogu uz  poziv. U slučaju spriječenosti molimo Vas da svoj izostanak opravdate na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                           Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag