POZIV NA 18. SJEDNICU

Datum objave: 27.09.2019

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

18. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  03. listopad 2019.  godine (četvrtak),  s početkom u 20,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine (4. i 6. razina te obrazloženje)
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. (4. i 6. razina)
 5. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu (3. i 6. razina)
 6. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2019. do 2021. godine
 7. a) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu

  b) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu

  c) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2019. godinu

  d) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2019. godinu

  e) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2019. godini

 8. a) Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec

  b) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec

  c) Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec

  d) Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec

 9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Vidovec

 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o groblju na području Općine Vidovec

 12. Informacija o provođenju produženog boravka u osnovnim školama na području Općine Vidovec

 13. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag