Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 08.07.2019

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

 s a z i v a m

17. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  15. srpnja 2019.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 20,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vidovec
  2. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vidovec
  3. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 768/43 k.o. Vidovec
  4. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 8348/3 k.o. Varaždin (u osnivanju)
  5. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 717/30, 717/31 i 717/66 sve k.o. Vidovec
  6. Prijedlog Odluke o davanju kapitalne pomoći trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin
  7. Prijedlog Odluke o zapošljavanju učitelja/učiteljica razredne nastave u Programu produženog boravka na neodređeno vrijeme
  8. Informacija o procijenjenoj vrijednosti kulturnog dobra dvorca u Vidovcu i okolnih zemljišta
  9. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                                 Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag