POZIV NA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 25.04.2019

            Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

16. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  30. travnja 2019.  godine (utorak),  s početkom u 20,00 sati

 Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

 D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2019. godinu  i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (3. i 6. razina)
 2. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2019. do 2021. godine
 3.  a)  Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu

b)  Prijedlog 1. izmjena i dopuna  programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu

c)   Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2019. godinu

 d)  Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2019. godinu

e)   Prijedlog  programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2019. godini

 1. Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2019. godinu
 2. Izbor članova Savjeta mladih Općine Vidovec
 3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec
 4. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vidovec
 5. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika i održavanja groblja Vidovec s javnim ovlastima
 6. Prijedlog Programa Projekta „Općina Vidovec – prijatelj djece“ za razdoblje od 2019.-2022. g.
 7. Prijedlog Plana aktivnosti „Općina Vidovec – prijatelj djece“ za 2019. godinu
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za 2018. godinu
 9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Općine Vidovec za 2018. godinu
 10. Razno

 Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                                     Zdravko Pizek v.r.

 

<< Vrati se natrag