POZIV NA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Datum objave: 01.03.2019

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

15. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  07. ožujka 2019.  godine (četvrtak),  s početkom u 20,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o prestanku mandata članice Općinskog vijeća Općine Vidovec zbog smrti i početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
 3. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2018. godine
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2018.g. (4. i 6. razina)
 5. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za 2018.g.
 6.      a) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2018.g.

b) Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2018.g.

c) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2018.g.

d) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2018.g.

 1. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2018.g.
 2. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.g.
 3. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2018.g.
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.012018.-31.12.2018. (4. i 6. razina)
 6. Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga dječjeg vrtića „Škrinjica“ Vidovec od roditelja-korisnika usluga
 7. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Vidovec
 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 2019.g.
 9. Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2018.godinu te prijedlog troškovnika radova na redovitom održavanju i uređenju groblja za 2019.godinu
 10. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                             Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag