Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća

Datum objave: 25.01.2019

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

 s a z i v a m

14. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  31.  siječnja 2019.  godine (četvrtak),  s početkom u 20,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

3. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju

6. Prijedlog Idejnog projekta „Cikloturizam Općine Vidovec“

7. Razno

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                             Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag