POZIV NA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 27.11.2018

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

 

s a z i v a m

12. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  03.  prosinca  2018.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 20,00 sati 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2019. godinu (3. i 6. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2020. i 2021. godinu (2. razina),
 2. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2019. do 2021. godine,
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2019. godinu,
 4. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu,

b)      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu,

c)      Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2019. godinu,

d)     Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2019. godinu,

 1. Prijedlog Programa o utrošku sredstava vodnog doprinosa za 2019. godinu,
 2. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini,

 

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec iz Proračuna Općine Vidovec u 2019. godini,
 2. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2019. godinu (3.i 6. razina) i Projekcije Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2020. i 2021. godinu (2. razina),
 4. Informacije o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa zemljišta kod Barutane,
 5. Razno.

 Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                           Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag