Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 14.09.2018

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.4/18.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014.),  

s a z i v a m

10. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan   20.  rujna  2018.  godine ( četvrtak ),  s početkom u 20,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. a) Prijedlog Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Općine Vidovec

          b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vidovec za ustroj Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Vidovec i Područnoj školi Nedeljanec

  1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (4. i 6. razina) te obrazloženje
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godinu,
  4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine
  5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabave za radove na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića
  6. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenoj internetskoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr .

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855 ili na e-adresu opcina@vidovec.hr.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                             Predsjednik

                                                                                                                      Zdravko Pizek  v.r.

<< Vrati se natrag