POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA-NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Datum objave: 27.12.2017

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec je zakonska obveza. Cilj navedene Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vidovec, a prema načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite javnog interesa.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: OPĆINA VIDOVEC, Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec,  Trg  svetog Vida 9, 42205 Vidovec  s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec ili na e-mail adresu: opcina@vidovec.hr

Nacrt Odluke s pripadajućim prilozima i obrazac za sudjelovanje možete preuzeti ovdje.

<< Vrati se natrag