PALJENJE VATRE NA OTVORENOM

Datum objave: 28.02.2019

Pozivaju se mještani Općine Vidovec da se prilikom paljenja vatre na otvorenom pridržavaju odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vidovec  ( Službeni vijesnik Varaždinske županije 30/14 i 44/14) kako bi se spriječio nastanak požara otvorenog prostora.  

Postupak paljenja suhe trave, korova i biljnog otpada te loženje otvorene vatre smije se provoditi u vrijeme kada ne puše vjetar te samo na mjestima koja su sa svih strana prethodno temeljito očišćena od biljnog raslinja i drugih zapaljivih tvari i koja su udaljena od šume, naselja ili drugih objekata minimalno 200 metara te najmanje 15 m od krošanja stabala , nasada na susjednim parcelama kao  i od vodiča i stupova dalekovoda.

Prilikom postupka paljenja, mještani su dužni poduzeti odgovarajuće mjere zaštite u skladu s propisima o zaštiti od požara, a posebno:

- osigurati najnužniju opremu i sredstva za početno gašenje požara,

- odrediti osobu koja će rukovoditi postupkom spaljivanja te

- kontaktirati zapovjednika ili zamjenika zapovjednika nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva o namjeri paljenja vatre na otvorenom  

  • za DVD Vidovec: Zdenko Buhin 091/250-3445
  • za DVD Nedeljanec-Prekno: Nikola Pozder 098/609-131
  • za DVD Tužno: Davor Grđan 091/588  92 16

Osobe koje provode postupak paljenja vatre na otvorenom ne smiju napustiti lokacijuna kojoj se provodi spaljivanje sve do trenutka potpunog gašenja vatre i sanacije zgarišta.

Za osobe koje se ne pridržavaju ovih uputa, predviđene su novčane kazne .

<< Vrati se natrag