OSNIVAČKA SJEDNICA ODBORA ZA PRAĆENJE OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“ ODRŽANA ZAGREBU 18. PROSINCA 2014

Datum objave: 19.12.2014

Osnivačka sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „ Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održana je u Zagrebu 18. prosinca 2014.,  u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program.

Operativni Program Konkurentnost i Kohezija sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a njegova se strategija temelji na koncentraciji ulaganja u 9 tematskih ciljeva zajedničkog Strateškog okvira i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, poslovna konkurentnost, energetika, klimatske promjene i upravljanje rizicima, zaštita okoliša i održivost resursa, povezanost i mobilnost, siromaštvo i socijalna isključenost, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje  te tehnička pomoć.

Sudionici sjednice bili su predstavnici tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa. Na sjednici su prezentirani strateški dokumenti i institucionalni okvir za provedbu Operativnoga programa, predviđene vrste postupaka dodjele bespovratnih sredstava te priprema Programskog dodatka Operativnoga programa.

 Hrvatske općine u odboru predstavlja Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec i Glavni tajnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj.

<< Vrati se natrag