OPĆINA VIDOVEC PRVA KRENULA SA IZGRADNJOM KANALIZACIJE

Datum objave: 26.03.2018

Dočekali smo i taj dan. Napokon, nakon niza desetljeća sva naselja u općini dobit će u roku od dvije godine kanalizacijsku mrežu.
Radovi su započeli danas i to u Općini Vidovec kao prvoj od svih jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekt Aglomeracije.
Zadnjih nekoliko godina uz pripremu projektne dokumentacije veliki dio poslova Općina Vidovec obavila je u sređivanju imovinsko pravnih odnosa. Za taj posao načelnik Bruno Hranić je imenovao Ivana Benčeka koji je i profesionalno bio vezan za ovakve projekte, a i sada će kod same izgradnje biti koordinator između Varkoma i poduzeća Tegra koja izvodi radove na području Općine Vidovec.
-Ovo je najvažniji projekt za našu općinu u koji smo uložili ogromni napor. Ovaj projekt posebno doprinosi razvoju Varaždinske županije, jer razvijene općine ovakvim svojim projektima daju zamah razvoju cijele županije.Posebno sam zadovoljan što će Općina Vidovec uskoro biti u rangu visoko razvijenih i ekološki osvještenih europskih općina- rekao je načelnik Hranić.
Vrijednost projekta je 55.000.000,00 kuna, a najveći dio je financiran iz Kohezijskog fonda Europske unije dok će 5.500.000,00 kuna izdvojiti općina iz svog proračuna.
<< Vrati se natrag