Okončana treća faza evaluacije zajedničkog projekta za održivo gospodarenje otpadom

Datum objave: 13.07.2018

Ovih je dana stigla potvrda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da je projektni prijedlog "PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš-PROMO", čiji su nositelji Grad Vodice i Grad Varaždin, uspješno prošao i treću, posljednju fazu evaluacije. 

Riječ je o zajedničkom projektu spomenutih gradova u koji su uključeni i Varaždinske Toplice, Mali i Veliki Bukovec, Sveti Đurđ i Vidovec. Cilj projekta je putem izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom potaknuti građanstvo na razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu te tako smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Aktivnostima će biti obuhvaćene sve dobne skupine,  a neće biti zaboravljeni ni turisti za koje će biti tiskani višejezični letci s uputama za odgovorno postupanje s otpadom.

Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti izdataka  ocijenilo je da projektni prijedlog ispunjava sve kriterije za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda te je takvo pozitivno izvješće proslijedilo Ministarstvu zaštite okoliša i energetiku koje će donijeti konačnu odluku o visini odobrenih bespovratnih sredstava. 

<< Vrati se natrag