Odsada glas mladih „jače“ će se čuti u općini Vidovec

Datum objave: 29.01.2016

U skladu s titulom koju nosi „Općina Vidovec – prijatelj djece“ Općinsko vijeće  donijelo je na sinoćnjoj sjednici odluku o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća.  U njemu će „sjedit“ po jedan učenik ili učenica iz petog do osmog razreda Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole  Tužno. 
Članovi  Vijeća birat će se svake dvije godine,a u Vijeću ne može biti dijete koje ima izrečenu bilo kakvu pedagošku mjeru. Jednom kada se osnuje Vijeće članovi će između sebe izabrati predsjednika Vijeća i njegovog zamjenika. 
Zamjenica načelnika Dubravka Rog ističe da će Vijeće doprinijeti da se više čuje glas djece, a  oni će svojim sugestijama pomoći Općinskom vijeću u radu, posebice na područjima koja se tiču mladih.
Općina Vidovec u ovoj će školskoj i akademskoj godini stipendirati nadarene učenike i studente.  Za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola dodjeljuje se 30 stipendija  u iznosu od 200 kuna mjesečno dok će redoviti studenti drugih i viših godina, njih 13, dobivati mjesečnu stipendiju u iznosu od 300 kuna. Stipendije dobivaju oni učenici i studenti koji na to imaju pravo prema Listi kandidata za dodjelu stipendija u ovoj školskoj odnosno akademskoj godini. Odluka o dodjeli stipendija također je potvrđena na sinoćnjoj sjednici.
Donijeta je i Odluka o socijalnoj skrbi koja definira uvjete tko stječe pojedina prava u sustavu socijalne skrbi. Riječ je o pravima odnosno pomoći poput podmirenja troškova stanovanja, naknada za troškove ogrjeva ili pak jednokratan novčana pomoć. Tu je u pravo na potporu za novorođeno dijete, financiranje prehrane učenika u osnovnim školama, podmirenje troškova pogreba ili podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću ili jaslicama kao i podmirenje troškova prijevoza za učenike srednjih i osnovnih škola. Inače, odluka se nije mijenjala od 2002. godine. Vijeće je ujedno prihvatilo plan zaštite od požara i procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije. 
Sjednica Općinskog vijeća započela je minutom šutnje zbog smrti vijećnika HSU-a, Ivana Kličeka, koji je preminuo jučer u 78. godini života.
www.aktualno.hr
<< Vrati se natrag