ODRŽANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 17.07.2019

Općinski vijećnici Općine Vidovec održali su 17. sjednicu Vijeća na kojoj su donijeli Odluku o zapošljavanju učitelja/učiteljica razredne nastave u Programu produženog boravka na neodređeno vrijeme.

Kako je pojasnio općinski načelnik Bruno Hranić, Program produženog boravka pokazao se odličnim kako za roditelje, tako i za djecu. Za isti ima puno interesenata, a od ove godine programu bi se trebala priključiti i Osnovna škola Tužno.  Hranić je naglasio da je u interesu škola i Općine da se djeci omogući kvalitetan program i stalan učitelj odnosno učiteljica u kojeg će djeca imati povjerenje. Trošak plaća i ostalih materijalnih prava učitelja/učiteljica koji će se zaposliti za provođenje Programa produženog boravka financirati će se iz Proračuna Općine Vidovec.  U 2018. godini za Program produženog boravka iz općinskog proračuna izdvojeno je 18.194,12 kuna, dok će se u 2019. godini  izdvojiti oko 243.000 kuna.

Na sjednici vijeća prezentirano je i financijsko izvješće Zeljarijade 2018. koje je jednoglasno usvojeno, vijećnici su se složili da Zeljarijada treba sinergiju svih dionika jer se radi o najvećoj kulturnoj, gospodarskoj i gastronomskoj manifestaciji vidovečkog kraja koja će se i ove godine održavati pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.

Obzirom da Općina Vidovec nema vlastiti adekvatan prostor, općinski vijećnici jednoglasno su usvojili  Odluku o kupnji mobilnog reciklažnog dvorišta. Naime, jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da na svom području osigura funkcioniranje reciklažnog dvorišta, fiksnog ili mobilnog. Mobilno reciklažno dvorište povjerit će se tvrtki Čistoća koja na području općine vrši uslugu prikupljanja i odvoza otpada. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta Općina će izdvojiti 161.250,00 kunu. Isporuka se očekuje krajem rujna 2019., kada će isto biti stavljeno u funkciju.

Na sjednici su pružene informacije o trenutačnom stanju radova na Aglomeraciji u općini Vidovec. Prema riječima općinskog vijećnika Ivana Benčeka koji je od strane Općine zadužen za komunikaciju s nositeljem projekta -tvrtkom Varkom i izvođačem radova- tvrtkom Tegra, u Općini Vidovec na terenu  trenutno radi 5 ekipa. Tri ekipe rade na iskopima, jedna na priključcima dok jedna ekipa radi na pripremi asfaltiranja.. U tijeku su radovi na priključnom vodu u naseljima Šijanec i Tužno (Goranec). Prvi dio nerazvrstanih cesta u kojima su završeni radovi i izvedeni priključci je asfaltiran, a nastavak asfaltiranja na drugom dijelu slijedi idući tjedan.  

-          Nerazvrstane ceste rade se po planu dok su izvedbeni projekti za državnu cestu D35 jučer predani izvođaču radova. Izvođaču je potrebno mjesec dana za pripremu i ishođenje potrebne dozvole nakon čega se može očekivati zatvaranje pojedinih dionica državne ceste. Također, mještani koji nisu obuhvaćeni projektom Aglomeracije, a imaju svu potrebnu građevinsku dokumentaciju mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec i predati Zahtjev za naknadno  priključenje. Svi zaprimljeni zahtjevi predat će se nositelju projekta , tvrtki Varkom. Obzirom da se radi o projektu koji je sufinanciran značajnim sredstvima Europske unije nisu dozvoljene promjene projektne dokumentacije. – naglasio je g. Ivan Benček.

<< Vrati se natrag