ODRŽAN SASTANAK RADI ORGANIZIRANJA VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA U OŠ VIDOVEC

Datum objave: 25.05.2018

Danas je u prostorijama Općine Vidovec održan sastanak povodom organiziranja vježbe evakuacije i spašavanja u OŠ Vidovec čiji je inicijator Stožer civilne zaštite Općine Vidovec.

Na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Općine Vidovec i zamjenika općinskog načelnika Dubravka Zavrtnika, sastanku su prisustvovali ravnatelj OŠ Vidovec, pročelnica JUO Općine Vidovec, predstavnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava Vidovec, Tužno i Nedeljanec-Prekno, predstavnici Zavoda za Hitnu medicinu  Varaždinske županije, predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Varaždin te predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin i predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Varaždin.

Cilj organiziranja ove vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja OŠ Vidovec i spašavanje učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara.  Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, vježbom će se promatrati osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.

Vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Vidovec održat će se 16. lipnja 2018. u zgradi OŠ Vidovec s početkom u 10.00 sati.

<< Vrati se natrag