Očitovanje načelnika Hranića na prigovor Kluba oporbenih vijećnika Općine Vidovec

Datum objave: 20.02.2017

Poštovani,

            dana 20. veljače 2017.  godine, zaprimio sam Vaš  Zahtjev za očitovanjem sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama  u kojem dovodite u pitanje zakonitost, transparentnost i vjerodostojnost provedbe postupka javne nabave za radove na izgradnji etno kuće-kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centra Domitrovec te u kojem navodite  da provedeni postupak podsjeća na „novu aferu HDZ-a“.

            U svojem priopćenju navodite da sam „općinske vijećnike doveo pred gotov čin sa šturim informacijama o samom postupku javne nabave“ . Ovim Vas putem obavještavam da je Općinsko vijeće Općine Vidovec na 23. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2016. godine jednoglasno  prihvatilo Odluku o pokretanju postupka provedbe javne nabave za radove za izgradnju etno kuće-kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centa Domitrovec, a na toj sjednici glasali su i oporbeni vijećnici: Ivan Kušćar, Nikola Pozder i Srećko Županić- sva trojica glasom „ZA“.

Dana 21. srpnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave,  evidencijski broj nabave EMV 1/16, 2016/S 002-0016223 objavljen je Poziv na dostavu ponuda, a obavijest o pokretanju postupka objavljena je i na naslovnici web stranice Općine Vidovec.  Nakon što je proveden postupak javne nabave, Općinsko vijeće Općine Vidovec na 03. Izvanrednoj sjednici održanoj dana 08. rujna 2016. godine obaviješteno je da je na otvoreni postupak javne nabave pristigla samo jedna ponuda i to tvrtke Hidroing d.d. iz Varaždina. Obzirom da je pristigla ponuda bila duplo veća od osiguranih sredstava za nabavu,  Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o poništenju postupka javne nabave za radove za izgradnju etno kuće te su stavke u suradnji s projektantom ponovno korigirane, izbačena je izgradnja mlina,  pa je Općinsko vijeće Općine Vidovec, jednoglasno  donijelo Odluku o pokretanju ponovnog postupka javne nabave  za izgradnju etno kuće-kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centra Domitrovec.  Nažalost, na  sjednici na kojoj se raspravljalo o razlozima poništenja i ponovnog pokretanja spomenutog postupka javne nabave, od oporbenih vijećnika bio je prisutan samo Nikola Pozder koji je aktivno sudjelovao u raspravi u tim točkama dnevnog reda te se s istima jednoglasno složio.

Dana, 28. rujna 2016. godine ponovno je pokrenut otvoreni postupak javne nabave , evidencijski broj nabave EMV-03/16, objavljenom u Elektroničkom  oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0021608, kao i obavijest na naslovnici web stranice Općine Vidovec,  a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 2.090.000,00 kuna bez PDV-a. Na objavljeni poziv u otvorenom roku pristiglo je šest ponuda:  GK GRUPA d.o.o., Varaždin, HIDROING d.d. za graditeljstvo i hidrogradnju, Varaždin, Hedom d.o.o., Zagreb, Zajednica ponuditelja: Zagorje Tehnobeton d.d.; VODOLIM, Varaždin, FORMA, Varaždin i VOLKO d.o.o., Vukovar.

Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda ponuditelja GK GRUPA d.o.o. , sa cijenom od  1.992.987,99 kuna bez PDV-a  , odnosno  2.491.234,99 kuna s PDV-om , potpuno sukladna uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje i Zakonu o javnoj nabavi te je ocijenjena kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira- ponuda s najnižom cijenom.

Ovdje bih još samo želio napomenuti da je u vrijeme provođenja postupka javne nabave, pročelnica JUO Općine Vidovec koja ima certifikat za provođenje javne nabave bila na porodiljnom dopustu te je za provođenje postupka javne nabave angažirana druga osoba s certifikatom, koja je suprotne političke opcije od moje. Također, želio bih napomenuti da je nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  pristigla žalba Zajednica ponuditelja: Zagorje Tehnobeton d.d.; VODOLIM, Varaždin.  Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave  provela je kontrolu nad cjelokupnim provedenim postupkom te je 17. siječnja 2017. godine donijela  Zaključak kojim se Žalba žalitelja Zajednica ponuditelja: Zagorje Tehnobeton d.d.; VODOLIM, Varaždin odbacuje kao nepravodobna.

Do 17. siječnja 2017. godine , nismo ni u jednom trenutku kontaktirali s GK GRUPOM d.o.o. Tek nakon što smo dobili Zaključak Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave , stupili smo u kontakt s GK Grupom 23. siječnja 2017. godine i organizirali prvi sastanak u prostorijama Općine Vidovec. Gospodin Robert Gotić  tada nije bio prisutan na sastanku. Naš prvi susret bio je u srijedu 15. veljače 2017. godine kada je potpisan ugovor.

Ovdje bih također želio spomenuti da je Općinsko vijeće Općine Vidovec na 28. sjednici održanoj 14. veljače 2017. godine  u dva navrata obaviješteno o provedenom postupku javne nabave: prvo u Polugodišnjem izvješću načelnika , a nakon toga i  u samoj točki dnevnog reda gdje su općinski vijećnici donijeli Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi radova za   izgradnju etno kuće-kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centra na području Općine Vidovec. Isto tako , na 28. sjednici Općinskog vijeća, vijećnici su upoznati da je u Proračunu Općine Vidovec za 2017. godinu osiguran dio potrebnih novčanih sredstava, dok se ostatak planira pribaviti javljanjem na otvorene nacionalne natječaje. Za sve one koji nisu čuli , izgradnja etno kuće-kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centra na području Općine Vidovec- faza I. prijavljena je 17. veljače 2017.  na otvoreni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji je objavljen na stranicama ministarstva u sklopu Programa podrške regionalnom razvoju.

Obzirom na sve navedeno, smatram da je Općinsko vijeće Općine Vidovec od samog početka bilo uključeno i   upoznato sa cjelokupnim postupkom izgradnje etno kuće-kulturno-informativno-turističko-edukacijskog centra Domitrovec te su bilo kakva prozivanja vezana uz „netransparentnost“ , „nevjerodostojnost“ i „šture informacije“ uistinu suvišne. 

Žalosno je da su oporbeni vijećnici na sjednicama vijeća prisutni samo tijelom, dok su duhom odsutni pa me to dovodi u pitanje da li ti isti pojedinci znaju za koje su Odluke i kada dizali ruke tijekom sjednica općinskog vijeća?  

          Također, u svom ste priopćenju naveli da „ općenito malo vremena provodim u Vidovcu, a više sam stacioniran u Briselu“ te da sam „stalno u Europi, a od fondova Europske unije ni f“.  Taj me podatak isto tako žalosti jer samo dokazuje da oporbeni vijećnici nisu usredotočeni na sjednice vijeća, teme o kojima se raspravlja i odluke koje se donose. Naime, Općina Vidovec u  2012. i 2015. godini provodila je projekt Europe za građane- bratimljenje općina koji je sufinanciran putem europskih fondova i za koje je Općina Vidovec povukla ukupno 25.000 eura bespovratnih sredstava. Na sjednicama Općinskog vijeća morale su se donositi odluke o potpisivanju povelje bratimljenja između Općine Vidovec i drugih općina pa je takav slučaj bio i na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Vidovec održanoj dana 09. rujna 2015. godine kada su jednoglasno usvojene Odluke o potpisivanju  Povelje o bratimljenju između Općine Vidovec  i  Općine Acquaviva Collecroce te Povelje o bratimljenju Općine Vidovec i Općine Dornava.  Ako su odluke jednoglasno usvojene , smatram da su svi vijećnici upoznati s projektima koji se provode te ne treba nikome posebno ponovno ponavljati. Također, u sklopu polugodišnjeg izvješća o radu načelnika u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2016. Općinski vijećnici obaviješteni su o uspješno završenom projektu „Mentor“ koji je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda u sklopu IPA programa,  ukupne vrijednosti 67.138,21 eura.  Također, u suradnji s poduzećem Čistoća iz Varaždina u rujnu prošle godine prijavljen je projekt LIFE u vrijednosti 300.000 eura te se rezultati natječaja očekuju u ožujku.

            Što se tiče mog boravka u Briselu, mogu reći da je većina naših žitelja ponosna što ja predstavljam hrvatske načelnike u Europskom odboru regija i to ne samo kao član, nego i član Predsjedništva te koordinator Europske pučke stranke u ENVE povjerenstvu. Moj boravak u Briselu isključivo se financira sredstvima Europskog odbora regija te za svoj rad ne primam nikakvu naknadu, već mi se samo podmiruju troškovi prijevoza i smještaja. Evo navodim primjer da sam u ovih 60 dana proveo samo 7 dana u Briselu. Uz ovo sve što sam naveo, posebno sam ponosan da sam uspio desetak predsjednika udruga iz Općine Vidovec ugostiti u Briselu, uz pomoć sadašnjeg podpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova, a ondašnjeg zastupnika u Europskom parlamentu Davora Ive Stiera koji je financirao troškove puta za sve sudionike. Tih par dana nismo šetali po Briselu, već smo aktivno sudjelovali na Danima otvorenih vrata gdje smo ponosno prezentirali Općinu Vidovec, a posebice Zeljarijadu, Varaždinsko zelje i Vidovečki gibanik.

            Isto tako želio bih napomenuti da Općina Vidovec nema nikakav ured u Briselu, već samo Ugovor s Uredom hrvatskih regija koji je osnovala Varaždinska županija i čija  je svrha pružanje pravodobnih informacija o programima koje direktno raspisuje Europska komisija  iz prve ruke od strane voditeljice Ureda s kojom imamo odličnu suradnju. Rezultat naše izvrsne suradnje su uspješno provedeni programi Europe za građane u kojima nam je Ured hrvatskih regija pomogao s pronalaskom projektnih partnera.

            Na kraju mogu reći da razumijem Vašu ogorčenost jer ste pokazali tipični „zagorski jal“. Očekivao sam pred izbore Vaše konkretne programe kojih očigledno nemate kao ni kandidata za načelnika jer Vam je nekoliko njih, koliko sam upoznat, odbilo suradnju i sudjelovanje u ovakvim sramotnim rabotama.

             Ovo Vaše pismo samo mi daje još više poticaja da se što više borim za svoju Općinu, a Vama želim da prvo pometete ispred svojih vrata.         

            S poštovanjem,

 

Općinski načelnik

Bruno Hranić

 

<< Vrati se natrag