OBAVIJEST O UKLANJANJU SNIJEGA I LEDA

Datum objave: 04.01.2016

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIDOVEC

Jedinstveni upravni odjel

U Vidovcu, 31.12.2015. god.

 

O B A V I J E S T

      Odlukom o komunalnom redu na području Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 09/11) odredbom V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA propisano je:

                                            Članak 91.                                           

     Pravne ili fizičke osobe, vlasnici ili posjednici građevina, poslovnih prostora i građevinskog zemljišta uz javne prometne površine dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s nogostupa razvrstanih i nerazvrstanih cesta u cijeloj dužini čestice zemljišta na kojoj se nalazi građevina koju koristi.

   Nakon izvršenog uklanjanja snijega i leda nogostup je potrebno posipati solju, sipinom, piljevinom i sl.

   Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

   Potrebno je provoditi i ostale radnje propisane Odlukom o komunalnom redu na području Općine Vidovec, vezano za UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

   Za postupanje protivnom propisanim odredbama predviđene su i novčane kazne.

 

                                                                                                                      Komunalni redar

                                                                                                                     Mladen Flajšman                    

   

 

 

<< Vrati se natrag