OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA IZ NEDELJANCA

Datum objave: 07.01.2015

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine.

Ministarstvo će nastaviti sufinancirati prijevoz redovitih učenika srednjih škola i to tako da bi se sa 75 posto sufinancirali redoviti učenici, a sa 100 posto redoviti učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje. 

Općina Vidovec sufinancirati će školski prijevoz učenika iz Nedeljanca jer oni nisu obuhvaćeni odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prema kojoj samo učenici koji žive pet kilometara udaljenije od mjesta u kojem idu u školu imaju pravo na sufinanciranje države. Kako učenici sa područja Nedeljanca ne bi bili diskriminirani, Općina Vidovec sufinancirati će 270,00 kuna od cijene mjesečne karte, a 100,00 kuna sufinancirati će roditelji.

<< Vrati se natrag