Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za udruge 2019.

Datum objave: 28.01.2019

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Vidovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije  broj 4/18) općinski načelnik Bruno Hranić dana 28. siječnja  2019. godine objavljuje

OBAVIJEST

o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje

 programa i projekata udruga na području Općine Vidovec

 u 2019. godini

Obavještavaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Vidovec da je dana 28. siječnja 2019. godine objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2019. godini.

Cijeli tekst Javnog natječaja zajedno s potrebnim obrascima objavljen je na internetskoj stranici Općine Vidovec http://www.vidovec.hr/dokumenti/natjecaji/ .

Općinski načelnik

                                                                                               Bruno Hranić

<< Vrati se natrag