OBAVIJEST O POČETKU IZVOĐENJA RADOVA -započinju radovi na izgradnji mosta na vodotoku Prekno

Datum objave: 21.02.2017

Obavještavaju se mještani naselja Prekno da će  u srijedu 22. veljače 2017. godine započeti radovi  na izgradnji mosta preko vodotoka Prekno.

Najprije će se izvoditi pripremni radovi izmještanja instalacija koje će provoditi Varkom, Termoplin i Hrvatski telekom.  

Po završetku radova izmještanja instalacija, započet će se s radovima izgradnje mosta zbog čega će  na tom dijelu ceste biti zatvoren promet za sva motorna vozila, dok će se pješacima i biciklistima omogućiti prolaz na posebno označenom dijelu .

Tokom izvođenja radova izgradnje mosta u naselju Prekno,  promet motornih vozila odvijat će se obilaskom kroz Livadsku ulicu i prilazne puteve koji će se dodatno urediti za nesmetano odvijanje prometa.

Privremena regulacija prometa biti će obilježena posebnim prometnim znakovima do završetka radova.

Zbog veće frekvencije osoba na mostu kod vodotoka Prekno, mole se svi vozači da pripaze i prilagode brzinu radovima na cesti te da se pridržavaju privremene regulacije prometa.

 

JUO OPĆINE VIDOVEC

<< Vrati se natrag