OBAVIJEST O KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI SAVJETA MLADIH

Datum objave: 31.05.2019

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o savjetima mladih ( „Narodne novine“, broj 41/14) i članak 11. stavka 5.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  21/15) ,objavljuje se slijedeća

O B A V I J E S T 

Dana 30. svibnja 2019. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Vidovec, koju je temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ ,br 41/14) i članka 11. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec („ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 21/15) sazvao predsjednik Općinskog vijeća.

Savjet mladih Općine Vidovec se  konstituirao izborom predsjednika Savjeta mladih, 30.svibnja 2019.

Za predsjednika Savjeta mladih Općine Vidovec izabran je Petar Rog.

Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Vidovec izabran je Mihael Blažeković.

 

KLASA: 021-05/19-01/11

URBROJ: 2186/10-19-03

Vidovec, 31. svibnja 2019.

 OPĆINA VIDOVEC

<< Vrati se natrag